زیرساخت مسابقه راه قرآن

۳۵۸

زیرساخت مسابقه راه قرآن به سفارش شبکه قرآن صدا و سیما


موضوع: مسابقه و سرگرمی (مسابقه راه قرآن)

محل: قم

زمان اجرا: مرداد 1392

کارفرما: شبکه قرآن صدا و سیما