زیرساخت مسابقه مسیر طلایی

۸۶۶

مسابقه و سرگرمی (مسابقه مسیر طلایی) به سفارش شبکه 3 صدا و سیما


موضوع: مسابقه و سرگرمی (مسابقه مسیر طلایی)

محل: فرهنگسرای اشراق

زمان اجرا: شهریور 1390

کارفرما: شبکه 3 صدا و سیما