نماشگاه ۲۲ بهمن

۲۷۳

نماشگاه ۲۲ بهمن به سفارش سازمان فرهنگی و هنری شهرداری


موضوع: نمایشگاه ۲۲ بهمن به مناسبت پیروزی انقلاب

محل: فرهنگسرای اشراق

زمان اجرا: بهمن 1389

کارفرما: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری