غرفه نمایشگاهی صنایع پلاستیک

۳۶۲

غرفه شرکت آریا پلاستیک عرشیا در نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک


موضوع: غرفه شرکت آریا پلاستیک عرشیا

محل: نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک

زمان اجرا: 1391

کارفرما: خصوصی/ شرکت آریا پلاستیک عرشیا