غرفه فروشگاه لوکا دلمونته

۳۱۴

غرفه فروشگاه لوکا دلمونته (Luca Delmonte) در لابی هتل کنکورد دبی


موضوع: غرفه فروشگاه Luca Delmonte در لابی هتل کنکورد دبی

محل: هتل کنکورد دبی

زمان اجرا: 2011

کارفرما: خصوصی/ کیف و کفش Luca Delmonte