تالار پذیرایی و جشن عروسی

۲۷۳

تالار پذیرایی و جشن عروسی در شهریار


موضوع: تالار پذیرایی و جشن عروسی

محل: شهریار

زمان اجرا: مرداد 1393

کارفرما: بخش خصوصی